Grzegorz Kordek

20 stycznia

Grzegorz Kordek

21 stycznia

Polska Wersja & MaƂach Rufuz

28 stycznia

Popek

18 lutego

Kamil Bednarek

24 lutego

Kamil Bednarek

25 lutego